Geschiedenis

Na een bezoek in mei 1985 aan een Senioren Muziekfestival in Denemarken, namen Taeke van der Hoek uit Delfzijl en Albert Niemeijer uit Bedum het initiatief om tot de oprichting van een Groninger Provinciaal Senioren Orkest te komen.

In september van hetzelfde jaar hadden zich, na het leggen van diverse contacten en berichten naar pers en Radio Noord,

27 muzikanten aangemeld en werd de eerste repetitie op woensdagmiddag 4 september 1985 in Boei 12 te Steendam gehouden. Albert Niemeijer stelde zich als onbezoldigd dirigent beschikbaar. Met veel enthousiasme werd er gerepeteerd en op 31 januari 1986 werd het eerste concert voor de Ouderenbond in “de Bolder” in Delfzijl gegeven.

Het enthousiasme van de muzikanten sloeg over naar andere seniormuzikanten in de provincie, waardoor het orkest groeide naar 45 leden en men naar een grotere repetitieruimte moest gaan zoeken en dat werd “de Roemte” in Harkstede. Noodgedwongen moest door omstandigheden in januari 2000 worden verhuisd naar de Vredeskerk in Hoogezand. Door opheffing als kerkgebouw moest men opnieuw naar een nieuwe repetitieruimte op zoek.

Dit werd in 2003 “Het Samponhuis” in Groningen. Intussen groeide het orkest zowel in kwantiteit als in kwaliteit en is het een graag gezien onderdeel van menig programma. Naast een aantal optredens in Duitsland (o.a. Verden bij Bremen) was het absolute hoogtepunt de reis naar de Verenigde Staten en Canada in mei 1995, alwaar in het kader van het 50-jarig bestaan van de bevrijding van Nederland een aantal concerten in o.m. Lynden in de staat Washington, voor de daar wonende Nederlanders werd gegeven. Intussen zijn er van het PSOG twee CD’s verschenen, in 1995 onder de titel “Gouden Herfst” en in oktober 2000 ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum onder de titel “Het Provinciaal Seniorenorkest Groningen 15 jaar in Concert”. Voorts is verschenen “De jubileumkroniek” waarin 25 jaar wel en wee van het PSOG.

Albert Niemeijer is dirigent geweest van 1985 tot november 2005; hij overleed op 25 augustus 2013.

Hierna werd Bert Kosmeier uit Hoogezand dirigent van het PSOG. Hij heeft het orkest 8 jaar lang, tot november 2013, met succes geleid.