Bestuur

Voorzitter

Dhr. D.J. Wijkstra
Burg. J.G. Legroweg 78
9761 TD Eelde

050 – 309 35 44
d.wijkstra1@kpnplanet.nl

Secretaris

Dhr. H. Bloemhoff
Blaauwslaan 10
9628 BJ Siddeburen

0598 – 431579
henliesid@home.nl

Penningmeester

Dhr. H.K. Helwerda
Delf 13
9932 HN Delfzijl

0596 – 62 26 46
harm@helwerda.nl

Algemeen Adjunct

Dhr. H. Koning
Wegalaan 22
9742 NL Groningen

050 – 301 08 84
henk1.koning@planet.nl

Bibliothecaris

Dhr. J. Snoeijer
Van Heemskerckstraat 5
9781 CC Bedum

050 – 301 32 29
j.snoeijer@telfort.nl